La multi ani, EUdivers!

//i.imgur.com/3TUSZPQ.jpg   Sâm­bă­tă, 15 febru­a­rie 2014, gaş­ca de EUdi­ve­rşi s-a reu­nit pen­tru a săr­bă­tori 8 ani de exis­tenţă şi acti­vi­ta­te ai ONG-ului.

  Cu mici, cu mari, unii încân­ta­ţi de cunoş­tinţă, alţii îndui­oşa­ţi de reve­de­rea cu vechii volun­tari, am umplut la pro­priu sala de la Casa Oltea­nu.

  Vete­ra­nii de anul aces­ta, volun­ta­rii de cla­sa a XII-a, au pri­mit de la Ana niş­te săcu­leţi minu­na­ţi, cusu­ţi manu­al cu mul­tă dra­gos­te, un gest de recu­noş­tinţă, o amin­ti­re spe­cia­la, dar şi un sim­bol al tutu­ror amin­ti­ri­lor şi pro­iec­te­lor ce ne lea­gă.

  Bine­înţe­les, nu putea fi săr­bă­toa­re, fără cla­si­cul “La mulţi ani!” şi fără un tort imens şi deli­cios, numai bun pen­tru a potoli foa­mea “lupi­lor”.

  Şi pen­tru că sun­tem non-for­mali, deo­se­bi­ţi, spe­ciali şi unici (puţi­nă lau­dă se per­mi­te acum la ani­ver­sa­re), am trans­for­mat mica sală în ring de dans, numai bine cât să dan­săm prin­tre alte­le Pam­po­rea, Pai­dush­ca şi bine­înţe­les cla­si­cul dans Eudi­vers.

  La mulţi ani tutu­ror volun­ta­ri­lor EUdi­vers , dato­ri­tă căro­ra astăzi sun­tem recu­nos­cu­ţi ca o orga­ni­za­ţie non-guver­na­men­ta­lă acti­vă şi ino­va­toa­re !

Cele mai noi Filme HD Romania.