Prezentare proiect „Descoperă Tulcea prin TINEri”

Prezentare proiect „Descoperă Tulcea prin TINEri”
Iniţiator proiect : ASOCIAŢIA CENTRUL EUROPEAN PENTRU DIVERSITATE (CENTRUL EUdivers)
Perioadă de derulare
: 1 aprilie  -30 septembrie 2014

afis

afis

  1. Despre proiect

Proiectul „Descoperă Tulcea prin TINEri ” îşi are originea în 4 proiecte implementate de Centrul EU divers cu sprijinul Programului Tineret în Acţiune  şi un proiect finanţat de Departamentul Relaţiilor Interetnice ajuns la cea de a 8-a ediţie.

Primul proiect marca TiA , „Redescoperă-ţi oraşul” , a oferit tinerilor  posibilitatea să descopere istoria unor clădiri istorice din municipiul Tulcea  şi  caracterul cosmopolit al oraşului , din mărturisirile bătrânilor etnici şi documentele vremii puse la dispoziţie de Arhivele Naţionale şi  Biblioteca judeţeană. Rezultatul palpabil al proiectului , broşura „Tulcea de ieri şi de azi”, s-a bucurat de o largă apreciere şi le-a stimulat tinerilor dorinţa de cunoaştere şi de implicare în promovarea obiectivelor descoperite. O recunoaştere publică extraordinară a venit în carul unui proiect ulterior, iniţiat de Asociaţia Culturală Etnopolis din municipiul Tulcea, care a avut drept obiectiv crearea unei retele de ghizi tulceni şi identificarea unor trasee care să cuprindă cele mai importante obiective ale municipiului, broşura „Tulcea de ieri şi de azi ”fiind folosită ca suport de curs.

Proiectele „ Profil de Cartier” şi „În căutarea timpului…trecut” au valorificat potenţialul etnic şi cultural al municipiului prin expozitie de  fotografie, dans stradal , teatru labirint, evenimente publice care au ramas in memoria comunitatii .Rezultatele palpabile ale proiectelor (fotografii,afise  graffiti) au fost expuse si pastrate în incinta unitătilor liceale partenere iar  participantilor la proiect li s-a solicitat sa organizeze si alte evenimente publice care valorifica dansul , mima si teatrul labirint.

Proiectul „Tineri pro comunitate” , implicat de Centrul Eudivers în anul 2013 , finanţat tot prin Programul Tineret în Acţiune, a adus împreună 30 de tineri din muncipiul Tulcea şi din oraşul Sulina, izolat geografic la marginea Deltei.  Tinerii  au participat împreună la module de formare în management de proiect, comunicare , animaţie socio-educativă şi metode participative iar rezultatele palpabile au fost  organizarea unui spectacol de teatru labirint la Tulcea şi a unui Photo- Voice la Sulina, evenimente publice care s-au bucurat de un real succes în sânul celor două comunităţi.

Proiectul „Săptămâna Filmului Interetnic ” este un eveniment care în anul 2013 a ajuns la cea de a 8-a ediţie. Realizat cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Relaţii Interetnice din cadrul Secretariatului General al României , poate fi numit pe bună dreptate proiect de tineret întrucât o echipă de 20 de liceeni, voluntari ai Centrului Eudivers organizează cele 7 seri ale festivalului, amenajează spaţiul de spectacol, asigură cofinanţarea prin fundraising, realizează regia spectacolelor, prezintă în fiecare seară invitaţii , asigură suportul organizatoric pentru echipele de participanţi din judeţ şi din afara judeţului.

Cele cinci proiecte au reliefat dorinta de implicare a tinerilor in activitati menite sa le promoveze comunitatea de o maniera care sa le permita sa îşi pună în valoare propria contributie si sa obtina recunoastere in comunitate. Mult mai ancorati in realitate decat parintii lor la aceeasi varsta, tinerii  constientizeaza deja importanta unui background „profesional” pentru a avea acces la unitati de invatamant din afara tarii si pentru a obtine recunoasterea adultilor. Activitatile publice , in care sunt implicati ca organizatori si ca performeri le asigura accesul mai facil la atentia adultilor iar un eveniment public reusit le aduce respectul si admiratia colegilor, parintilor ,profesorilor.

Principala bogatie a celor 3 comunităţi – Tulcea, Sulina şi Casimcea o constituie tradiţiile folclorice, istoria  , monumentele istorice  şi componenţa etnică, care pot constitui un punct de atractie pentru turisti , iar crearea unor evenimente locale anuale, desfasurate in timpul sezonului turistic sau cu ocazia zilei  oraşului /comunei, ar putea constitui un motiv in plus pentru tinerii tulceni ca sa se intoarca in comunitatea de origine.

Motivele şi argumentele mai sus mentionate au determinat identificarea temei proiectului  : cresterea gradului de implicare in viata comunitatii si dezvoltarea personala a 45 de tineri din municipiul Tulcea, oraşul Sulina şi comuna Casimcea prin metode de educatie formala si non-formala, precum si stabilirea celor doua obiective specifice ale proiectului :

-stimularea dezvoltarii personale a 45 de tineri din municipiul Tulcea, oraşul Sulina şi comuna Casimcea prin metode specifice  educatiei   non-formale , in perioada 1 aprilie -30 septembrie 2014

-cresterea gradului de implicarea in dezvoltarea comunitatii de provenienta pentru 45 de tineri din din municipiul Tulcea, oraşul Sulina şi comuna Casimcea  prin valorificarea potentialului etnic si cultural al comunitatii prin metode artistice, , in perioada 1 aprilie -30 septembrie 2014

Pornind de la cele doua premise, dorinta de afirmare si dezvoltare a tinerilor, potentialul etnic si cultural al comunitatii, in contextul  celor cinci proiecte anterioare, Centrul Eudivers isi propune prin proiectul de fata sa aduca tradiţiile şi  istoria celor 3 comunităţi  în strada, la publicul larg, cu ajutorul tinerilor, prin intermediul unor spectacole  publice, care vor avea sansa sa devina traditii locale anuale, destinate atat localnicilor cat si turistilor.

Pornind de la reperele istorice si culturale identificate in Tulcea si Sulina in cadrul proiectului „Redescopera-ti orasul” si ”Tineri pro comunitate” , si de la reperele culturale ce vor fi identificate la Casimcea, tinerii   care vor fi recrutati in grupul tinta vor deprinde de la colegii lor, voluntari ai Centrului Eudivers, notiuni de management cultural, vor invata sa scrie un proiect care sa raspunda unei nevoi a comunitatii, sa organizeze evenimente publice , sa se afirme ca un factor activ in comunitate , sa fie mandri de istoria comunitatii din care provin si sa initieze ale proiecte menite sa o puna in valoare.

Proiectul „Descopera Tulcea prin TINEri ” si-a propus un obiectiv extrem de ambitions- sa devina locul comun pentru tineri din 3 comunitati tulcene- doua dintre ele izolate geografic iar una dintre ele in mediul rural – contribuind la consolidarea ideii de cetatean al judetului  Tulcea.  Aceasta idee este congruenta cu  principiul  promovarii  ideii de cetăţenie activa a tinerilor  în general, şi cetăţenie europeana  în special, ca şi obiectiv al Programului Tineret în Acţiune. Prin motivarea şi dezvoltarea aptitudinilor practice ale tinerilor, proiectul vizează asumarea de către aceştia a rolului de factor activ al comunităţii. Asumându-şi responsabilitatea propriei dezvoltări personale  şi valorificarea potenţialului cultural şi etnic al comunitaţii , atat tinerii din grupul tinta cat si cei din echipa de proiect  vor fi în măsură să contribuie nu numai la crearea unui adevărat nucleu de factori de decizie în viitoarea comunitate ci şi la dezvoltarea economică a propriei comunităţi.

Grupul ţintă este format din 45 de tineri : 15  din Sulina ,15 din municipiul Tulcea, 15 din comuna Casimcea.

 

Calendar activităţi

1. Pregătirea proiectului (1-30 aprilie 2014)

2. Selectarea grupului ţintă ((1-31 mai 2014 )

3.”Şcoala managerilor culturali ” ( 1 iunie -31 august  2014 )

4.„Tulcea prin ochii tinerilor ”(1 iunie-31 august 2014)

5. Evaluarea proiectului si follow up (1 aprilie – 30 septembrie 2014)

6. Promovarea proiectului ( 1 aprilie  -30 septembrie 2014)

 

      Parteneri proiect

La buna implementare a proiectului vor contribui  în calitate de parteneri : Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Tulcea, Consiliul Judeţean al Elevilor Tulcea, Primăria municipiului Tulcea, Asociaţia Culturală Doruleţul Tulcea ….. şi lista rămâne deschisă.

 

  1. Despre noi

Înfiinţată în anul 2006 ,Asociaţia Centrul European  pentru Diversitate are drept principal obiectiv promovarea tinerilor ca factor activ în comunitate. În vederea realizării acestui scop, de-a lungul celor 6 ani de activitate au fost  recrutate 8 promoţii de voluntari liceeni, cu vârsta cuprinsă între 14 şi 19 ani, care au participat activ la iniţierea şi implementarea de proiecte destinate tinerilor (17 din totalul de 29 implementate până în prezent ).

Proiectele implementate în perioada 2006-2009 au avut drept teme : cetăţenia europeană, dezvoltarea personală şi profesională, implicarea în procesul decizional din comunitate.

În anul 2009 , Asociaţia a accesat primele fonduri în cadrul Progamului Tineret în Acţiune iar în urma paricipării la evenimentele organizate de ANPCDEFP, o nouă prioritate a Centrului a devenit dezvoltarea personală prin utilizarea de metode specifice educaţiei nonformale. Datorită accesibilităţii lor, metodele au permis comunicarea cu grupurile dezavantajate şi au contribuit la coeziunea grupului.

În prezent majoritatea  voluntarilor liceeni ai  Centrului sunt în măsură să organizeze asistaţi sesiuni de formare,  în care îmbină elemente teoretice cu metode de educaţie non formală şi sunt familiarizaţi cu organizarea de evenimente publice care valorifică metode participative, în special open space şi world cafe.

Proiectul de faţă va permite tinerilor voluntari ai Centrului EUdivers sa isi  foloseasca experienta  acumulata anterior pentru a-şi ajuta colegii de generaţie din 3 unităţi administrativ teritoriale ale judeţului ( municipiul Tulcea, oraşul Sulina şi comuna Casimcea), care vor fi recrutaţi ca membri ai grupului ţintă să îşi dezvolte potenţialul artistic şi cunoştinţele IT, aptitudinile organizatorice şi abilităţile de comunicare şi nu în ultimul rând să contribuie la dezvoltarea comunităţii de provenienţă prin crearea unor evenimente care pot deveni evenimente locale anuale.

 III. FINANŢATORUL PROIECTULUI

  1. Programul Tineret în Acţiune

Tineret in Actiune” (Youth in Action) este programul Uniunii Europene  care sustine activitatile de invatare nonformala pentru tineri, prin finantarea de proiecte. Acesta vine in continuarea programului „Tineret” (Youth) si va fi implementat in perioada 2007 – 2013. Programul, cu finantare de la Comisia Europeana, vizeaza promovarea cetateniei active in randul tinerilor, dezvoltarea sentimentelor de solidaritate si toleranta, sprijinirea intelegerii reciproce intre tinerii din diferite tari, promovarea cooperarii europene si contributia la imbunatatirea calitatii sistemelor de sustinere a activitatii de tineret.

  „Descoperă Tulcea prin TINEri”  în date şi cifre  :

Valoarea proiectului – 4950  EURO

     Număr de beneficiari direcţi proiect – 45 de tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 19 ani

    Numărul membrilor echipei de proiect –  6 tineri cu vârsta cuprinsă între 15 şi 30 de ani

    Număr de proiecte depuse la termenul 1 octombrie 2013 al Programului Tineret în Acţiune  235

    Număr de proiecte aprobate la sesiunea 1 octombrie 2013  51

    Valoarea totală a proiectelor  implementate de EUdivers cu sprijinul financiar al Programului         

    Tineret în Acţiune în perioada 2009-2014   42320 EURO

 

Afişul proiectului a fost realizat de Alexandru Luchici, pornind de la o reprezentare grafică caricaturală  a judeţului  Tulcea, realizată de Raluca Leonte, elevă în clasa a X-a B la Liceul de Artă George Georgescu din municipiul Tulcea.

    Afişul a fost inspirat de un proiect anterior al Comunei Luncaviţa.

   Persoane de contact proiect:  Cornel Ditcov  , coordonator proiect

Ana Lazăr , îndrumător proiect

, , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.