La muncă, cireşari !

Sâm­bă­tă, pen­tru că a fost sâm­bă­tă şi 1 iunie ne-am reu­nit forţe­le într-o con­struc­ti­vă şedinţă de lucru în care am pus ţara la cale şi am făcut puţin team­bu­il­ding.

Pes­te mai puţin de 4 săp­tămâni îi vom cunoa­ş­te pe vii­to­rii noş­tri colegi „de sufe­rinţă ” din ora­şul Suli­na şi avem emoţii, pe bună drep­ta­te , pen­tru că intenţio­năm să pre­gă­tim 4 sesiuni de trai­ning antre­nan­te , care să ne per­mi­tă să împăr­tă­şim expe­rienţa acu­mu­la­tă în pro­iec­te­le finanţa­te de Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiu­ne şi în orga­ni­za­rea de eve­ni­men­te publi­ce reu­şi­te (zicem noi). Nu de alta dar , după cum bine se ştie, toa­te pro­iec­te­le noas­tre se cir­cum­scriu prin­ci­pi­u­lui „se pot face mul­te cu bani puţini şi bună dis­po­zi­ţie mul­tă”. Eudi­vers RUUULZ ! Şi vă ţinem la curent cu ce mai facem 😉

 

, , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.