Mosu EU divers editia 2015

Şi anul aces­ta am pus în prac­ti­că tra­di­ţia noas­tră de săr­bă­toa­re – Mosu EU divers ! Secret , evi­dent, ca sa fie mai inte­re­sant 😀 Aşa că am tras la sorţi împri­ci­na­ţii , am pre­gă­tit ceva dul­ce şi am petre­cut împre­u­nă o după ami­a­ză plă­cu­tă . MC-ul Moşu­lui, Cristi Mar­cu, s-a des­cur­cat de minu­ne, mai ales dato­ri­tă celor 3 spi­ri­du­şi bezme­tici pe care şi i-a luat drept aju­toa­re . Dar totul e bine când se ter­mi­nă cu bine !

Cele mai noi Filme HD Romania.