Archive | august, 2013

DSC_0714

Serată la Avramide

      Vineri, 23 Gus­tar 2013, pe la ore­le 6 după-ami­­a­­­za, doam­na şi dom­nul Ale­xe Avra­mi­de au avut deo­se­bi­ta plă­ce­re să găz­du­ias­că în case­le dum­ne­a­lor din stra­da Pro­gre­su­lui  No.32 o fru­moa­să sera­tă dată în onoa­rea gra­ţi­oa­sei domni­şoa­re Eca­te­ri­na Papa­do­pol şi a dis­tin­sei sale mame, doam­na Eleni Papa­do­pol.       Lăsând de o par­te glu­ma, toa­tă echi­pa EU […]

Continue Reading · Comments { 1 }

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

DSC03307

Sulina prin ochii tinerilor

     Duminica,25 august 2013, intre ore­le 18–20, pe fale­za ora­su­lui Suli­na a avut loc expo­zi­tia foto ” Suli­na prin ochii tine­ri­lor”, eve­ni­ment rea­li­zat  in cadrul Pro­iec­tu­lui „Tineri pro Comu­ni­ta­te”, imple­men­tat de Aso­ci­a­tia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te din Tul­cea in par­te­ne­ri­at cu Casa de Cul­tu­ra Suli­na. Expo­zi­tia foto a fost urma­ta de o dez­ba­te­re publi­ca, găz­du­i­tă […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , , ,

invitatie

COMUNICAT DE PRESĂ

       Vineri, 23 august 2013, între ore­le 18.00–19.30 la Casa Avra­mi­de din muni­ci­pi­ul Tul­cea va avea loc spec­ta­co­lul de tea­tru labi­rint „Sera­tă la Avra­mi­de”, acţiu­ne orga­ni­za­tă  de Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te în par­te­ne­ri­at cu Com­ple­xul Muze­al de Patri­mo­niu Cul­tu­ral Nord-Dobro­­gean  — Insti­tu­tul de Cer­ce­tări Eco-Muze­a­­­le Tul­cea , în cadrul pro­iec­tu­lui „Tineri pro comu­ni­ta­te”. Spec­ta­co­lul […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.