Archive | februarie, 2014

centru 1

O zi pentru două generaţii — editia a V-a

Dumi­ni­că , 2 mar­tie 2014, volun­ta­rii Aso­ci­a­ţi­ei Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te      (Cen­trul EUdi­vers) desfă­şoa­ră în par­te­ne­ri­at cu Dire­cţia Judeţea­nă pen­tru Sport şi Tine­ret Tul­cea, Şcoa­la de Arte şi Mese­rii din cadrul Cen­tru­lui Cul­tu­ral Jean Bart şi Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Tul­cea cea de a V-a edi­ţie a pro­iec­tu­lui „O zi pen­tru două gene­ra­ţii” .     Demer­sul comun […]

Continue Reading · Comments { 0 }
1922348_598196626926473_1232609139_n

La multi ani, EUdivers!

   Sâm­bă­tă, 15 febru­a­rie 2014, gaş­ca de EUdi­ve­rşi s-a reu­nit pen­tru a săr­bă­tori 8 ani de exis­tenţă şi acti­vi­ta­te ai ONG-ului.   Cu mici, cu mari, unii încân­ta­ţi de cunoş­tinţă, alţii îndui­oşa­ţi de reve­de­rea cu vechii volun­tari, am umplut la pro­priu sala de la Casa Oltea­nu.   Vete­ra­nii de anul aces­ta, volun­ta­rii de cla­sa a XII-a, au […]

Continue Reading · Comments { 0 }
Cele mai noi Filme HD Romania.