Archive | aprilie 28, 2014

afis

Prezentare proiect „Descoperă Tulcea prin TINEri”

Pre­zen­ta­re pro­iect „Des­co­pe­ră Tul­cea prin TINEri” Ini­ţi­a­tor pro­iect : ASOCIAŢIA CENTRUL EUROPEAN PENTRU DIVERSITATE (CENTRUL EUdi­vers) Peri­oa­dă de deru­la­re : 1 apri­lie  -30 sep­tem­brie 2014 Des­pre pro­iect Pro­iec­tul „Des­co­pe­ră Tul­cea prin TINEri ” îşi are ori­gi­nea în 4 pro­iec­te imple­men­ta­te de Cen­trul EU divers cu spri­ji­nul Pro­gra­mu­lui Tine­ret în Acţiu­ne  şi un pro­iect finanţat de […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.