Archive | iunie 20, 2014

942665_541727292540619_674194104_n

Povestea printului Kasim

Dupa cum va poves­team, cole­gii nos­tril mai mici din Casi­m­cea au ales ca si moda­li­ta­te de mani­fes­ta­re artis­ti­ca dan­sul, punând în sce­nă de o manie­ră core­gra­fi­că, inter­ca­la­tă cu frag­men­te poves­ti­te, legen­da prinţu­lui Kasim, cel ce a dat nume­le satu­lui şi comu­nei. După ce s-au docu­men­tat teme­i­nic la bibli­o­te­ca şco­lii , cei mici au com­ple­tat sâm­bu­re­le […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.