Archive | iulie, 2014

10264310_672325389513596_5038459435565293214_n

TULCEA.1903

Tul­cea a fost urmă­toa­rea pro­vo­ca­re pen­tru echi­pa pro­iec­tu­lui „Des­co­pe­ră Tul­cea prin TINEri”. După 3 săp­tămâni de repe­ti­ţii şi modi­fi­cări ale sce­na­ri­lui, s-a pro­dus şi pre­mie­ra tea­tru­lui stra­dal „Tul­cea .1903”. Por­nind de la emble­ma­ti­ca Casă Avra­mi­de şi de la des­ti­nul mis­te­ri­os al pro­pri­e­ta­ru­lui ei, Ale­xe Avra­mi­de, a fost fău­ri­tă o ficţiu­ne roman­ti­că , ce i-a avut […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.