Archive | februarie, 2017

16708384_1279347785478017_6706871764230506101_n

11 ani de EU divers

  Pe data de 15 febru­a­rie 2006, era înre­gis­tra­tă în Regis­trul Aso­ci­a­ţi­i­lor şi Fun­da­ţi­i­lor al Jude­că­to­ri­ei Tul­cea o orga­ni­za­ţie de tine­ret care îşi pro­pu­se­se să pro­mo­veze diver­sis­ta­tea etni­că tul­cea­nă şi tine­rii, ca fac­tor activ al comu­ni­tă­ţii —  Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te, pe scurt EUdi­vers.       Pri­ma ieşi­re la ram­pă a avut loc […]

Continue Reading · Comments { 0 }
Cele mai noi Filme HD Romania.