Archive | martie, 2017

17238279_10212625971463363_1870233550_n

O zi pentru doua „generatii” editia a VII-a

Dumi­ni­că, 12 mar­tie 2017, la Cen­trul pen­tru Per­soa­ne Vâr­st­ni­ce „Sf. Nec­ta­rie” din muni­ci­pi­ul Tul­cea, a avut loc cea de a VII-a edi­ţie a pro­iec­tu­lui „O zi pen­tru două gene­ra­ţii”. Ini­ţi­a­ti­vă a Aso­ci­a­ţi­ei Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te, acţiu­nea are drept scop ate­nu­a­rea con­flic­tu­lui din­tre gene­ra­ţii, sti­mu­la­rea sen­ti­men­tu­lui de soli­da­ri­ta­te în rân­dul tine­ri­lor tul­ceni şi pro­mo­va­rea volun­ta­ri­a­tu­lui. […]

Continue Reading · Comments { 0 }
Cele mai noi Filme HD Romania.