Archive | august, 2017

SFI a ajuns la editia a  XII-a

SFI a ajuns la editia a  XII-a

În peri­oa­da 23–29 iulie 2017, în Pia­ţa Civi­că din muni­ci­pi­ul Tul­cea se desfă­şoa­ră Fes­ti­va­lul Săp­tămâ­na Fil­mu­lui Inte­re­t­nic edi­ţia a XII-a. Pro­iec­tul este imple­men­tat de Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te cu spri­ji­nul finan­ci­ar al Pri­mă­ri­ei muni­ci­pi­u­lui Tul­cea , Fun­da­ţi­ei Judeţe­ne pen­tru Tine­ret Tul­cea, şi apor­tul a 3 agenţi eco­no­mici locali : FAN COURIER, ANGELDENT şi SABILUCAUTO. […]

Continue Reading · Comments { 0 }
afis

COMUNICAT DE PRESĂ

              În peri­oa­da 1–30 august 2017, Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te imple­men­tea­ză pro­iec­tul “TINE­reţea Tul­cea în Acţiu­ne”, cofi­nanţat de Minis­te­rul Tine­re­tu­lui şi Spor­tu­lui prin Dire­cţia Judeţea­nă pen­tru Sport şi Tine­ret Tul­cea.              Sco­pul pro­iec­tu­lui il con­sti­tu­ie sti­mu­la­rea impli­că­rii tine­ri­lor în via­ţa comu­ni­tă­ţii tul­ce­ne prin doban­di­rea de com­pe­tenţe spe­ci­fi­ce […]

Continue Reading · Comments { 0 }
Cele mai noi Filme HD Romania.