Calendar activităţi

1. Pre­gă­ti­rea pro­iec­tu­lui (1–30 mai 2013)

2. Selec­ta­rea gru­pu­lui ţin­tă (1–15 iunie   2013 )

3.” Şcoa­la tine­ri­lor ceta­te­ni ” ( 15 -30  iunie 2013  )

4. Pro­gra­mul „Tineri pro comu­ni­ta­te ”(1 iulie-30 sep­tem­brie 2013)

5. Eva­lu­a­rea pro­iec­tu­lui si fol­low up (15 iunie- 31 octom­brie 2013)

6. Pro­mo­va­rea pro­iec­tu­lui ( 1 mai -31 octom­brie 2013)

Cele mai noi Filme HD Romania.