Despre noi

Denumire “ştiinţifică”  completă – Asociaţia Centrul European pentru Diversitate
Poreclă –  Centrul EUdivers (marcă înregistrată)
Deviză : RESPECTING DIVERSITY
Data naşterii – 14 februarie 2006
Locul naşterii –  municipiul Tulcea, judeţul Tulcea, România, planeta Pământ
Adresă –  municipiul Tulcea, str. Isaccei nr. 24, camera 9 din incinta Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Tulcea (mai bine cunoscută de băştinaşi sub denumirea de Casa Olteanului- prietenii ştiu de ce J )
Adresă de corespondenţă: C.P 91, O.P. 1, Tulcea
Populaţie stabilă – 4 adulţi , başca 20 de voluntari cu vârsta între 15 şi 19 ani, proveniţi de la 6 unităţi de învăţământ tulcene
Realizări din ultimul cincinal – iniţierea şi implementarea a  28 de proiecte, cele mai importante fiind:

*5  proiecte finanţate de Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acţiune, subacţiunea 1.2 Iniţiative ale Tinerilor : :  „Profil de cartier” ,„Redescoperă-ţi oraşul ” , „Tineri fotoreporteri pentru comunitate”,”În căutarea timpului…trecut”, „Tineri (şi)Întreprinzători”
* 7 ediţii ale festivalului “Săptămâna Filmului Interetnic” (2006- 2012)
* 1 proiect  finanţat de Ambasada Regatului Tarilor de Jos la Bucureşti prin Programul Matra KAP : „Consilierii liceeni – liderii de mâine” (2007 – 2008)
* 4 ediţii a “Ghidului diversităţii etnice a municipiului Tulcea” (2006,2008,2010)si o ediţie a „Ghidului diversităţii etnice a judeţului Tulcea” ( 2009) -proiecte finanţate de Departamentul pentru Relaţii Interetnice din cadrul .Secretariatului General al Guvernului României ).
*2 ediţii ale proiectului zero lei „Tu ce vrei să te faci când o să fii mare”(2007,2011)
*4 ediţii ale proiectului zero lei „O zi pentru două generaţii”(2008,2009,2010,2011)

Persoane de contact proiect:

Cornel Ditcov  , coordonator proiect
Ana Lazăr , îndrumător proiect

E-mail office@eudivers.ro

Cele mai noi Filme HD Romania.