Tag Archives | adida

DSCN7996

Sulina- Day 2

Comu­ni­ca­re să fie !   A doua zi, dis-de-dimi­­­nea­­ţă, am por­nit spre pla­jă ca să ne  inspi­răm pen­tru  cea de-a doua sesiu­ne de instruire,şi anu­me cea dedi­ca­tă „Comu­ni­că­rii”. Apa mării a avut un efect magic iar asta s-a văzut ulte­ri­or în cadrul sesiu­nii  susţi­nu­tă de sub­sem­na­te­le, Ana Sto­ean & Ale­xan­dra “Lexi” Cara­man . Timp de […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.