Tag Archives | adul

La muncă, cireşari !

Sâm­bă­tă, pen­tru că a fost sâm­bă­tă şi 1 iunie ne-am reu­nit forţe­le într-o con­struc­ti­vă şedinţă de lucru în care am pus ţara la cale şi am făcut puţin team­bu­il­ding. Pes­te mai puţin de 4 săp­tămâni îi vom cunoa­ş­te pe vii­to­rii noş­tri colegi „de sufe­rinţă ” din ora­şul Suli­na şi avem emoţii, pe bună drep­ta­te , […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.