Tag Archives | Casimcea

942665_541727292540619_674194104_n

Povestea printului Kasim

Dupa cum va poves­team, cole­gii nos­tril mai mici din Casi­m­cea au ales ca si moda­li­ta­te de mani­fes­ta­re artis­ti­ca dan­sul, punând în sce­nă de o manie­ră core­gra­fi­că, inter­ca­la­tă cu frag­men­te poves­ti­te, legen­da prinţu­lui Kasim, cel ce a dat nume­le satu­lui şi comu­nei. După ce s-au docu­men­tat teme­i­nic la bibli­o­te­ca şco­lii , cei mici au com­ple­tat sâm­bu­re­le […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , ,

DSCN0198

AND WORKING AND WORKING

Luna iunie a con­ti­nu­at cu alte 3 sesiuni de for­ma­re, orga­ni­za­te la Casi­m­cea şi la Suli­na. Tru­pa de şoc for­ma­tă din Cor­nel şi Iuli­a­na s-a depla­sa­ta în mij­lo­cul gru­pu­ri­lor ţin­tă recru­ta­te de la Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă Casi­m­cea şi Lice­ul „Jean Bart” Suli­na, pen­tru a susţi­ne wor­­k­­shop-uri în comu­ni­ca­re şi team­bu­il­ding, mana­ge­ment de pro­iect, tea­tru. Ofer­ta a […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.