Tag Archives | Descoperă

DSCN9810

Sezon plin la prezentări

Luna mai a fost extrem de încăr­ca­tă pen­tru Eudi­ve­rşi ! În afa­ră de acti­vi­tă­ţi­le afe­ren­te Săp­tămâ­nii Naţio­na­le a Volun­ta­ri­a­tu­lui edi­ţia 2014 şi a pre­gă­ti­rii broşu­rii „Tulcea,esenţa diver­si­tă­ţii”, am desfă­şu­rat o amplă cam­pa­nie de pro­mo­va­re a pro­iec­tu­lui „Des­co­pe­ră Tul­cea prin TINeri”, care a căpă­tat dimen­siuni mai mari decât cele viza­te ante­ri­or. Con­cret, dato­ri­tă des­chi­de­rii de care […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , , ,

afis

Prezentare proiect „Descoperă Tulcea prin TINEri”

Pre­zen­ta­re pro­iect „Des­co­pe­ră Tul­cea prin TINEri” Ini­ţi­a­tor pro­iect : ASOCIAŢIA CENTRUL EUROPEAN PENTRU DIVERSITATE (CENTRUL EUdi­vers) Peri­oa­dă de deru­la­re : 1 apri­lie  -30 sep­tem­brie 2014 Des­pre pro­iect Pro­iec­tul „Des­co­pe­ră Tul­cea prin TINEri ” îşi are ori­gi­nea în 4 pro­iec­te imple­men­ta­te de Cen­trul EU divers cu spri­ji­nul Pro­gra­mu­lui Tine­ret în Acţiu­ne  şi un pro­iect finanţat de […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.