Tag Archives | fericit

SONY DSC

Tineri pro comunitate — final (fericit) de proiect

     Sâm­bă­tă, 26 octom­brie 2013,începând cu ora 10.00,  Casa Avra­mi­de din muni­ci­pi­ul Tul­cea, a fost gaz­da pri­mi­toa­re a  con­fe­rinţei de pre­să orga­ni­za­tă pen­tru a mar­ca fina­lul pro­iec­tu­lui „Tineri pro comu­ni­ta­te”, eve­ni­ment susţi­nut de cole­gii noş­tri Cor­nel Dit­cov, Mara Floa­re, Oana Stan şi Ele­na Andri­ol.    Pro­iec­tul a bene­fi­ci­at de  spri­ji­nul finan­ci­ar al Comu­ni­tă­ţii Euro­pe­ne prin Pro­gra­mul Tine­ret […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.