Tag Archives | inima

DSCN8177

Sulina- Day 3

Final apo­te­o­tic. Cu posi­bi­li­ta­te de con­ti­nu­a­re la Tul­cea…        Întris­ta­ţi pes­te măsu­ra de fap­tul că întâl­ni­rea cu suli­ne­nii  se apro­pia de sfârşit,am intrat în a tre­ia zi de for­ma­re.     Dupa un mic dejun fru­gal,  am înce­put să punem la cale cafe­nea­ua publi­că şi tea­trul labi­rint, meto­de­le de edu­ca­ţie non-for­­ma­­­lă pe care urma să le […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.