Tag Archives | lucian

foto conferinta de presa

Unu, doi, trei, start !

TINERI PRO COMUNITATE– con­fe­rinţa de pre­sa      Luni, 27 mai 2013, Casa Avra­mide a fost gaz­da con­fe­rinţei de pre­să orga­ni­zată pen­tru a anu­nţa lan­sa­rea „pe pia­ţă ”  a pro­iec­tu­lui TINERI PRO COMUNITATE, ini­ţi­a­tivă a Cen­tru­lui EUdi­vers  pusă în prac­tică cu spri­ji­nul finan­ciar al Comi­siei Euro­pene prin Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiu­ne.Fiind luni şi cam devre­me, au […]

Continue Reading · Comments { 1 }

Tags: , , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.