Tag Archives | poten

invitatie

COMUNICAT DE PRESĂ

       Vineri, 23 august 2013, între ore­le 18.00–19.30 la Casa Avra­mi­de din muni­ci­pi­ul Tul­cea va avea loc spec­ta­co­lul de tea­tru labi­rint „Sera­tă la Avra­mi­de”, acţiu­ne orga­ni­za­tă  de Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te în par­te­ne­ri­at cu Com­ple­xul Muze­al de Patri­mo­niu Cul­tu­ral Nord-Dobro­­gean  — Insti­tu­tul de Cer­ce­tări Eco-Muze­a­­­le Tul­cea , în cadrul pro­iec­tu­lui „Tineri pro comu­ni­ta­te”. Spec­ta­co­lul […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.