Tag Archives | sulina

DSCN0198

AND WORKING AND WORKING

Luna iunie a con­ti­nu­at cu alte 3 sesiuni de for­ma­re, orga­ni­za­te la Casi­m­cea şi la Suli­na. Tru­pa de şoc for­ma­tă din Cor­nel şi Iuli­a­na s-a depla­sa­ta în mij­lo­cul gru­pu­ri­lor ţin­tă recru­ta­te de la Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă Casi­m­cea şi Lice­ul „Jean Bart” Suli­na, pen­tru a susţi­ne wor­­k­­shop-uri în comu­ni­ca­re şi team­bu­il­ding, mana­ge­ment de pro­iect, tea­tru. Ofer­ta a […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , , ,

1236859_521317834614353_1333077056_n

COMUNICAT DE PRESĂ

     În peri­oa­da 1 mai — 31 octom­brie 2013 Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te imple­men­tea­ză  pro­iec­tul „Tineri pro comu­ni­ta­te” cu spri­ji­nul finan­ci­ar al Comi­si­ei Euro­pe­ne prin Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiu­ne.     Acti­vi­tă­ţi­le pro­iec­tu­lui au angre­nat  un număr de 37 de lice­eni din muni­ci­pi­ul Tul­cea şi ora­şul Suli­na , care au par­ti­ci­pat la modu­le de for­ma­re şi […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , , ,

DSC03307

Sulina prin ochii tinerilor

     Duminica,25 august 2013, intre ore­le 18–20, pe fale­za ora­su­lui Suli­na a avut loc expo­zi­tia foto ” Suli­na prin ochii tine­ri­lor”, eve­ni­ment rea­li­zat  in cadrul Pro­iec­tu­lui „Tineri pro Comu­ni­ta­te”, imple­men­tat de Aso­ci­a­tia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te din Tul­cea in par­te­ne­ri­at cu Casa de Cul­tu­ra Suli­na. Expo­zi­tia foto a fost urma­ta de o dez­ba­te­re publi­ca, găz­du­i­tă […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.