Strategia de acţiune

Scris de pe 30, Octombrie. 2013
Pentru participarea activă a tinerilor din Tulcea şi Sulina în dezvoltarea comunităţilor de origine

         Material realizat de Asociaţia Centrul European pentru Diversitate în cadrul proiectului “Tineri pro comunitate”, implementat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin Programul Tineret în Acţiune- Acţiunea 1.2 Iniţiative ale Tinerilor
        Materialul reflectă numai punctul de vedere al autorului iar Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine

PREAMBUL

        În anul 2010 Centrul EU divers a implementat cu sprijinul Programului Tineret în Acţiune proiectul „Tineri foto reporteri pentru comunitate”, care a implicat 50 de tineri din cele 5 oraşe ale judeţului Tulcea în promovarea elementelor specifice comunităţii de origine prin utilizarea metodei Photo-Voice.
        Pornind de la problemele identificate cu această ocazie : obstacole de natură geografică (transport costisitor, distanţa mare faţă de cel mai apropiat oraş – municipiul Tulcea, acces exclusiv pe apă, care duce la izolare completă în timpul îngheţului), lipsa unor specialişti locali, lipsa unor sesiuni de instruire care să vizeze dezvoltarea competenţelor tinerilor, dezinteresul factorilor de decizie, voluntarii Centrului EU divers au decis să îşi folosească experienţa dobândită direct în cadrul proiectelor pe care le-au implementat pentru a veni în întâmpinarea dorinţei colegilor lor din Sulina , pentru a-i ajuta să dobândească competenţele şi abilităţile necesare pentru a deveni un factor activ al comunităţii.
        De asemenea, pentru a asigura sustenabilitatea proiectului şi asistarea colegilor din Sulina în tranziţia de la stadiul de grup ţintă la acela de participant şi ulterior iniţiator, s-a ajuns la concluzia ca barierele geografice pot fi depăşite cu ajutorul Internetului , cu o platforma de discuţii si prin elaborarea unei strategii comune de acţiune pe termen mediu si lung în domeniul implicării tinerilor la nivelul oraşelor Tulcea si Sulina. Pornind de la avantajele învăţării experenţiale , s-a decis ca un grup de 15 tineri din municipiul Tulcea si un grup de 15 tineri din oraşul Sulina să se afle în contact permanent pe perioada derulării proiectului.
        Ideea de la care s-a pornit a fost ca cei 15 tulceni (proveniţi din rândul voluntarilor EUdivers) să împărtăşească într-o primă etapă celor 15 colegi din Sulina experienţa acumulată în proiectele finanţate de Programul Tineret in Acţiune – oportunităţi oferite de Program, metode de educaţie non-formală, metode participative, iar ulterior să se afle în permanentă comunicare şi colaborare prin intermediul unei platforme de discuţii , prin intermediul căreia să organizeze evenimente în paralel în cele două comunităţi, pornind de la nevoile identificate prin analiza SWOT şi să stabilească acţiuni comune ,menite să atragă sprijinul autorităţilor pentru activităţile de tineret şi acţiuni menite să contribuie la promovarea si dezvoltarea comunităţii de provenienţă.
        Ideile noastre au îmbrăcat o formă concretă – proiectul „Tineri pro comunitate”, implementat în municipiul Tulcea şi oraşul Sulina în perioada 1 mai -31 octombrie 2013.
În vederea îndeplinirii scopului proiectului au fost stabilite 3 obiective specifice :
1. Susţinerea dezvoltării personale a 30 de tineri din oraşul Sulina şi din oraşul Tulcea prin metode specifice educaţiei non-formale
2. Stimularea dezvoltării spiritului civic şi al gradului de implicare în dezvoltarea economică a comunităţii de origine pentru 30 de tineri din oraşul Sulina şi din oraşul Tulcea prin metode specifice educaţiei noformale.
3. Realizarea unei platforme de comunicare comună pentru 30 de tineri din oraşul Sulina şi din municipiul Tulcea in vederea transferului de bune practica, iniţierii de acţiuni şi proiecte comune, promovării acţiunilor proprii.
Grupul ţintă a fost format din 30 de tineri, 15 din Sulina si 15 din municipiul Tulcea.
Calendarul activităţilor a inclus următoarele etape :
1. Pregătirea proiectului (1-30 mai 2013)
2. Selectarea grupului ţintă (1-15 iunie 2013 )
3.” Şcoala tinerilor cetăţeni ” ( 15 -30 iunie 2013 )
4. Programul „Tineri pro comunitate ”(1 iulie-30 septembrie 2013)
5. Evaluarea proiectului şi follow- up (15 iunie- 31 octombrie 2013)
6. Promovarea proiectului ( 1 mai -31 octombrie 2013)

        Prezentul material a fost realizat de cei 30 de membri ai grupului ţintă în cadrul întâlnirilor din etapelor ” Şcoala tinerilor cetăţeni ” şi Programul „Tineri pro comunitate ” şi se doreşte a fi un prim pas în teoretizarea şi asumarea modalităţilor concrete de participare activă a tinerilor în viaţa comunităţii.

Ce înseamnă pentru noi dezvoltarea comunităţii ?

Să ajungem la o situaţie mai bună decât cea iniţială, în urma unor schimbări pozitive.
Ce este participarea tinerilor în comunitate ?
În opinia noastră, este procesul prin care tinerii îşi utilizează expertiza şi acţionează pentru a identifica şi implementa soluţii pentru nevoile comunităţii .

Pentru elaborarea prezentei strategii de acţiune, am parcurs 3 etape :
1. Am analizat situaţia prezentă la nivelul comunităţilor Tulcea şi Sulina
2. Am încercat să definim o situaţie viitoare pe care ne-o dorim
3. Am identificat soluţii de acţiune

Prezentul prin ochii tinerilor

– Sentimentul general este că atât autorităţile cât şi părinţii noştri acordă o importanţă mai mică dezvoltării noastre personale, fiind preocupaţi să ne asigure condiţiile de trai şi cadrul necesar pentru activităţile şcolare
– Cu excepţia şi activităţilor sportive şi a activităţilor artistice ce se pot desfăşura la nivelul casei de cultură, a Palatului Copiilor sau în cadrul unităţii de învăţământ, nu există alte oportunităţi de petrecere a timpului liber
– Nu există mijloace de comunicare permanentă între tinerii din comunităţile din judeţul Tulcea
– Voluntariatul este insuficient promovat în unităţile de învăţământ iar atitudinea colegilor noştri vizavi de voluntariat este de regulă negativă. Unii părinţi şi chiar profesori văd voluntariatul ca pe o pierdere de timp şi un obstacol în calea performanţelor şcolare.
– Se acordă o atenţie foarte scăzută promovării unor modele sociale şi morale iar cei mai mulţi dintre noi nu avem un reper în viaţă.
– Nici profesorii nici autorităţile nu ne consideră un factor activ al comunităţii. De obicei adulţii nici nu au răbdare să ne asculte sau pun iniţiativele noastre pe seama lipsei de ocupaţie.
– Nu există posibilitatea practică să beneficiem de educaţie antreprenorială. Ne dorim să rămânem în oraşele din care provenim dar din păcate piaţa muncii este extrem de limitată şi vom fi nevoiţi să rămânem în oraşele unde ne vom finaliza studiile. Avem nevoie iniţiativă, de modele de bună practică şi de sprijin ca să identificăm idei de afaceri în comunitatea noastră şi să nu plecăm în alte locuri în căutarea unui loc de muncă
– Lipsa mijloacelor materiale ne împiedică să călătorim şi să cunoaştem alte comunităţi de unde să preluăm bune practici.

Cum ne imaginăm viitorul

        Ne dorim ca oraşele Tulcea şi Sulina să devină modele de bună practică în ceea ce priveşte rolul tinerilor în comunitate şi implicarea lor în dezvoltarea comunităţii, în parteneriat cu factorii de decizie şi cetăţenii. În oraşele noastre ideale tinerii sunt ascultaţi cu aceeaşi atenţie pe care profesorii şi autorităţile locale o acordă adulţilor, şi pot să îşi facă cunoscute ideile şi visele fără să fie luaţi în râs sau ignoraţi.

        În viziunea noastră ideală, oraşele noastre devin puncte importante de atracţie turistică , datorită potenţialului lor istoric şi cultural. Noi , tinerii, autorităţile publice locale, societatea civilă şi întreprinzătorii locali avem un scop comun – să oferim tuturor celor care trec prin Tulcea sau Sulina imaginea unor oraşe cosmopolite iar fiecare dintre noi contribuie după posibilităţi – autorităţile asigură infrastructura necesară, autorităţile public şi antreprenorii locali furnizează servicii de cea mai bună calitate la preţuri corecte iar tinerii sunt implicaţi în promovarea oraşului prin organizarea de evenimente culturale şi ghidaj turistic.

        În comunitatea noastră ideală există o relaţie permanentă de colaborare între autorităţi publice, sectorul ong şi cetăţeni iar problemele sociale sunt rezolvate prin implicarea tuturor, prin compasiune şi toleranţă.
        În oraşul nostru ideal tinerii sunt încurajaţi de mici să desfăşoare activităţi de voluntariat şi să îşi pună în practică visele cu ajutorul adulţilor iar membrii vârstnici ai comunităţii nu refuză să facă ceva în folosul comunităţii motivând că au muncit deja o viaţă şi le-a ajuns.
        În viziunea noastră cei mai mulţi dintre tinerii din Sulina şi Tulcea se află în permanentă legătură cu ajutorul internetului , uniţi în grupuri de discuţie , în cadrul cărora generează idei şi fac schimb de bună practică iar ideile bune sunt puse în practică cu sprijinul autorităţilor şi şcolii.
        În oraşul nostru ideal , tinerii primesc o educaţie practică şi învaţă să identifice oportunităţi de afaceri în comunitate, motiv pentru care se întorc acasă după finalizarea studiilor şi contribuie la dezvoltarea economică a oraşului şi la combaterea depopulării.

STRATEGIA DE ACŢIUNE

        A fost structurată pe domenii de intervenţie, identificate prin analiza prezentului şi proiectarea viitorului. Cele 3 domenii sunt : educaţia şi voluntariat, participarea publică, antreprenoriatul
        Pentru fiecare domeniu au fost stabilite activităţi , ce se vor desfăşura în următorii 2 ani :

Domeniul Educaţie

– promovarea voluntariatului şi a importanţei lui în unităţile de învăţământ din Tulcea şi Sulina , cu sprijinul cadrelor didactice
– realizarea unei baze de date actualizată a organizaţiilor care activează în sectorul ong şi oportunităţile de voluntariat pe care le oferă acestea.
– organizarea în paralel la Sulina şi la Tulcea, pe data de 5 decembrie a Galei Voluntarului , cu implicarea factorilor de decizie locali şi a instituţiior şi organizaţiilor care lucrează cu voluntarii
– creşterea numărului de voluntari din cele două comunităţi prin organizarea lunară a unei activităţi de voluntariat în comunitate ,în domeniul social sau protecţia mediului şi implicarea în activităţi a unui număr cât mai mare de actori publici
– recunoaşterea publică a activităţii de voluntariat
– realizarea de proiecte care să implice tineri din mai multe comunităţi din judeţul Tulcea, atât din urban, cât şi din zona rurală
– promovarea unor exemple pozitive cu ajutorul reţelelor de socializare şi mass-media
– utilizarea internetului pentru constituirea de reţele care sa includă tineri din mediul rural şi urban, pentru schimb de experienţă şi eliminare bariere geografice. Includerea in reţele şi a reprezentanţilor autorităţilor locale, pentru a facilita interacţiunea.
– Organizarea gratuită de către ong-uri de cursuri/ ateliere pentru tineri în management de proiect,comunicare, fundraising.
– Organizarea unor evenimente locale iniţiate de tineri
– Implicarea tinerilor în acţiuni de promovare a propriei comunităţi – manifestări artistice destinate turiştilor, realizare de materiale de prezentare.

Domeniul Participare publică

– Promovarea strategiei de acţiune în oraşele Tulcea şi Sulina în rândul comunităţii.
– Organizarea de activităţi participative de consultare (open space, cafenea publică, dezbatere publică) între reprezentanţii tuturor sectoarelor sociale – tineri, societatea civilă, şcoala, biserica, autorităţile locale în vederea identificării nevoilor comunităţii şi elaborării potenţialelor soluţii;
– Elaborarea de proiecte in parteneriat cu sectorul public, şi societatea civilă în vederea soluţionării problemelor identificate.

Domeniul Antreprenoriat

– încheierea de parteneriate cu Camera de Comerţ din Tulcea şi agenţi economici importanţi pentru realizarea de prezentări şi traininguri pentru tineri
– promovarea unor modele succes – în special tineri antreprenori originari din Tulcea şi Sulina
– înfiinţarea în colaborarea cu unităţile de învăţământ a unor firme de exerciţiu
– organizarea de stagii de intership pentru tineri în cadrul unor agenţi economici sau instituţii publice din cele două oraşe
– organizarea la nivelul şcolilor sau al ong-urilor locale a unor atelier de artă populară care să valorifice potenţialul etnic local
– organizarea de către tineri a unor evenimente locale artisitce, care ar putea fi replicate contra cost pentru turişti.

Cele mai noi Filme HD Romania.